Doa Ketika Menghadap Ka’bah – Haji dan Umrah

Doa Ketika Menghadap Ka’bah – Haji dan Umrah

Doa Ketika Menghadap Ka’bah – Haji dan Umrah

umrah dan haji

Doa ketika menghadap Ka’bah

16-doa-umroh-doa-di-atas-bukit-shafa-ketika-menghadap-kabah-01
16-doa-umroh-doa-di-atas-bukit-shafa-ketika-menghadap-kabah-02

Allaahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillaahilhamdu. Allahu akbar ‘alaa maa hadaanaa walhamdulillaahi ‘alaa maa awlaanaa. Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariikalah. Lahulmulku walahulhamdu yuhyii wa yumiitu biyadihil khairu wahuwa ‘ala kulli syai’in qadiirun. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah. Anjaza wa’dahu wanashara ‘abdahu wahaza mal ahzaaba wahdahu laa ilaaha illallaahu wa laa na’budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahuddiina walaukarihal kaafiruun.

Yang artinya:

“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkan-Nya kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa.

Tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, pada kekuasaan-Nya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepadaNya dengan memurnikan (ikhlas) kepatuhan semata kepada-Nya walaupun orang-orang kafir membenci.”

Baca tuntunan haji dan umrah disini.

Amaliyah
Logo