Panduan Lengkap Puasa Wajib dan Sunnah dalam Islam

Panduan Lengkap Puasa Wajib dan Sunnah dalam Islam

  •  

Saum / Puasa bagi orang islam (bahasa Arab: صوم, transliterasi: Shaum) adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim.

Berpuasa (saum) merupakan salah satu dari lima Rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah.

Kumpulan artikel ini disusun agar memudahkan umat Islam untuk memahami seluk beluk puasa. Disusun dari berbagai gabungan kontributor hamba Allah.

Pada akhirnya semoga artikel-artikel ini bermanfaat, dan jangan lupa menyebarkannya sebagai bagian amar ma’ruf nahi munkar. Kewajiban kita adalah berdakwah bukan menilai keimanan orang lain.

Wassalam

Daftar Isi

Puasa Wajib (Ash-shaum)

Wajib Puasa

Syarat Puasa dan Niat Puasa

Yang Dibolehkan Tidak berpuasa

Hukum Menunda Qadha Puasa

Hal Yang Membatalkan Puasa

Sunah-Sunah Puasa

Puasa Kaffarah : Puasa Denda

Puasa Nazar

Puasa Sunah

  • Puasa Tasu’a dan Asyura’ (9 dan 10 Muharam)

Hari-Hari Diharamkan Puasa

Al-I’tikaf

Penentuan Ramadhan

Lailatul Qadar