Hari ke-358: Tadabbur Surah Al-Ma’un Ayat 1-7, Al-Kautsar 1-3, dan Al-Kafirun Ayat 1-6

Hari ke-358: Tadabbur Surah Al-Ma’un Ayat 1-7, Al-Kautsar 1-3, dan Al-Kafirun Ayat 1-6

Ayat 1-7 surah Al-Ma’un menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang mengingkari hari pembalasan atau kiamat ialah yang menelantarkan  anak yatim, tidak menganjurkan atau memberi makan kaum miskin, melalaikan salat, riya’ dalam beramal ibadah dan pelit.

Ayat 1-3 surah Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada Rasul Saw. sungai di surga bernama Kautsar di dalamnya banyak kebaikan. Umat beliau yang taat pada Alalh dan Rasul-Nya akan diberi minum dari Kautsar.

Sebab itu, Allah menyuruh Rasul Saw. salat dan berkorban. Umat Nabi Muhammad Saw. yang dapat meminum air telaga Kausar itu hanyalah yang mengikuti sunnah (jalan hidup) Beliau semasa hidup di dunia. Sedangkan yang membenci beliau terputus dari rahmat Allah.

Ayat 1-6 surah Al-Kafirun menjelaskan prinsip toleransi dengan orang-orang kafir. Dalam masalah ibadah, apa pun bentuk dan bobotnya, tidak ada tolerasnsi, karena Islam memiliki sistem ibadah yang telah ditentukan Allah berlandaskan tauhid, sedangkan kaum kafir berdasarkan kekufuran dan kemusyrikan.

Tafsir Ibnu Katsir

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Amaliyah
Logo