Kisah Munculnya Dajjal Sebagai Tanda Akhir Zaman

nabi

Kisah Munculnya Dajjal Sebagai Tanda Akhir

Dunia Nabi ~ Hari kiamat pasti akan datang, kedatangannya didahului dengan tanda-tanda, diantaranya munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia. Dia dilahirkan dari hasil hubungan diluar nikah. Ciri-ciri fisik seorang Dajjal, telah disebutkan dalam hadits, yairu  Rambutnya  yang sangat kerinting, matanya agak keluar dan picak (buta sebelah), dan dahinya tertulis huruf Arab “kaa-fa-ra”. Orang yang dapat membaca tulisan itu, hanyalah orang yang beriman.

Pada akhir zaman. Nanti, Dajjal akan muncul di antara negeri Syam dan Irak, di daerah  yang bernama Khurasan. Dia muncul secara tiba-tiba dari balik gunung. Dajjal keluar  membawa api dan air. Sesuatu yang kelihatan seperti air, sesungguhnya api yang membara. Sedangkan sesuatu yang kelihatan api, sesungguhnya air yang sejuk dan manis.

Dajjal memiliki berbagai keistimewaan, dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan tinggi. Hampir semua tempat di permukaan Bumi telah diinjak oleh Dajjal. Akan tetapi, ada tempat yang tidak dapat di masuki oleh Dajjal, yaitu wilayah Mekkah dan Madinah. Kedua tempat suci itu dijaga oleh malaikat yang jumlahnya  sangat banyak sehingga Dajjal tidak mampu untuk menembusnya.

Kisah Munculnya Dajjal Sebagai Tanda Akhir

Dajjal tinggal di Bumi selama empat puluh hari. Satu hari pertama lamanya seperti satu tahun, satu hari kedua  lamanya  seperti  satu bulan, satu hari ketiga lamanya seperti  satu minggu, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari yang biasa.

Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka beriman kepadanya. Kaum itu pun menuruti perintah Dajjal. Jika ada seseorang yang tidak mau menyembahnya, ia  akan memenggal leher orang itu. Kemudian apabila Dajjal tiba disuatu daerah, ia akan menyuruh semua penduduknya untuk mengikuti kemauannya. Jika mereka menolak, Dajjal akan  meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, daerah itu akan mengalami kekeringan dan semua harta benda mereka akan habis.

Dajjal pun mampu menghidupkan orang yang telah mati. Pernah suatu ketika, dia memenggal leher seorang pemuda, kemudian, dia memotong-motong bagian tubuh orang itu dan dilemparkan hingga jarak tertentu. Selanjutnya Dajjal memanggil potongan-potongan tubuh itu. Tidak lama  kemudian, potongan-potongan itu telah menyatu kembali dan pemuda itu menghampiri Dajjal sambil tertawa.

Kisah Munculnya Dajjal Sebagai Tanda Akhir

Dajjal telah membuat manusia ingkar kepada Allah swt dan berbuat kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu Allah swt mengutus kembali Nabi Isa Al-Masih putra dari Maryam. Pada saatnya nanti, Nabi Isa akan turun disisi menara putih di sebelah Timur Damaskus. Kedua tangannya diletakkan diantara sayap-sayap dua malikat.

Nabi Isa mengemban misi untuk membunuh dajjal, ia mengejar Dajjal hingga ke daerah  Bab Ludd di daerah Palestina. Dan disitulah Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal.