Hari ke-257: Tadabbur Surah Az-Zumar Ayat 1-10

Hari ke-257: Tadabbur Surah Az-Zumar Ayat 1-10

Ayat 1-5 surat Az-Zumar ini menjelaskan Al-Qur’an itu datang dari Allah yang Mahaperkasa lagi Bijaksana. Diturunkan dengan benar agar manusia mengenal Tuhan yang berhak disembah. Agama yang bersih itu hanya milik Allah. Kaum musyrik menyembah berhala dengan alasan untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah akan memutuskan perkara yang mereka perselisihkan itu dan tidak akan memberikan hidayah-Nya kepada pendusta lagi kafir.

Allah bisa saja mengangkat ciptaan-Nya menjadi anak, jika Dia mau. Mahasuci Allah yang  Esa lagi Kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi, menggilirkan siang dengan malam. Dia tundukkan matahari dan bulan agar berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.

Ayat 6-10 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu diri (Adam), kemudian dari Adam itu Dia cipatakan pasangannya, menurunkan delapan pasang binatang ternak dan mencipatakan manusia dalam perut ibu  mereka tahap demi tahap dalam tiga kegelapan. Yang mampu berbuat seperti itu hanya Allah, Pencipta manusia, Pemilik alam semesta dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia. Mengapa manusia berpaling dari-Nya?

Jika semua manusia kafir pada Allah, maka Allah Mahakaya. Dia tidak ridha manusia kafir pada-Nya dan ridha jika mereka bersyukur. Siapa yang berbuat dosa, ialah yang memikulnya. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan kabarkan apa yang mereka perbuat semasa di dunia. Sungguh Allah Maha Mengetahui isi hati manusia.

Di antara sifat manusia, ingat pada Allah waktu sempit, lupa pada waktu lapang dan suka  membuat tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalan-Nya.  Mereka menikmati kekufuran sebentar saja karena akan masuk neraka. Tidaklah sama antara yang kafir dengan yang beriman pada Allah, taat beribadah, salat malam, takut pada azab akhirat dan berharap pada rahmat-Nya. Tidaklah sama antara yang memahami akhirat dengan  yang tidak memahaminya. Orang yang beriman  dan bertakwa akan mendapatkan kebaikan  dan kelapangan dunia. Orang yang sabar menjalankan Islam, akan diberi balasan tanpa batas.

Tafsir Ibnu Katsir

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Amaliyah
Logo