Hari ke-293: Tadabbur Surah Al-Fath Ayat 16-23

Hari ke-293: Tadabbur Surah Al-Fath Ayat 16-23

Ayat 16-23 menjelaskan empat hal :

  1. Allah mengabarkan bahwa orang-orang munafik yang tidak diajak perang Tabuk nanti akan diberi kesempatan memerangi kaum Persia dan Yunani yang amat perkasa. Dalam peperangan tersebut umat Islam akan menang.  Jika mereka ikut, mereka akan diberi Allah pahala yang baik. Jika tidak mau ikut, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih.
  2. Orang yang dapat keringanan untuk tidak ikut berperang adalah orang buta, pincang dan sakit. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya  dalam perintah perang dan lainnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya berbagai macam sungai. Siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dan mereka disiksa di dalamnya.
  3. Allah telah meridhai 1400 kaum mukmin yang berbai’at kepada Rasulullah saat perdamaian Hudaibiyah. Allah mengetahui keikhlasan hati mereka. Sebab itu, Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Allah berikan kepada mereka kemenangan Mekah dalam waktu yang tidak lama. Allah janjikan ghanimah Khaibar. Allah lindungi mereka dari kejahatan manusia sebagai bukti Kekuasaan-Nya. Allah memberi mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Allah juga telah menetapkan bagi mereka kemenangan terhadap bangsa-bangsa lain yang belum  mereka kuasai.
  4. Jika Allah hendak menolong kaum mukmin, maka Allah tanamkan ke dalam hati kaum kafir ketakutan sehingga mereka lari. Itulah sistem Allah sejak dahulu dan tidak akan berubah.

 

Tafsir Ibnu Katsir

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Amaliyah
Logo