Hari ke-344: Tadabbur Surah Al-Infithar Ayat 1-19

Hari ke-344: Tadabbur Surah Al-Infithar Ayat 1-19

Ayat 1-19 surah Al-Infithar ini menjelaskan Peristiwa kiamat itu sangat dahsyat. Langit terbelah, bintang-bintang bertebaran, laut diluapkan dan kubur dibongkar. Pada hari itu manusia  akan mengetahu apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lalaikan. Sebab itu, kenapa  Anda tertipu maslalah Tuhan Pencipta yang Mahamulia? Dia menciptakan Anda dengan sempurna, seimbang dan sebaik-baik bentuk. Sebenarnya Anda mengingkari hari pembalasan. Ingat, ada malaikat yang menjaga dan mencatat semua apa yang Anda kerjakan.

Adapun orang-orang yang baik iman dan amal salehnya akan berada dalam kenikmatan surga. Sebaliknya, orang-orang durhaka akan  masuk neraka. Mereka akan masuk ke dalamnya pada hari pembalasan itu dan tidak dapat  menghindar. Pada hari itu tidak ada lagi orang yang dapat menguasai dirinya. Pada hari itu,  semua urusan mutlak di tangan Allah.

 

Tafsir Ibnu Katsir

1 Comment
  1. Wow!such an interesting surah!i love it!

Leave a reply

Amaliyah
Logo