Hari ke-237: Tadabbur Surah Al-Ahzab Ayat 31-35

Hari ke-237: Tadabbur Surah Al-Ahzab Ayat 31-35

Ayat 31-34 meneruskan ayat sebelumnya  terkait dengan isteri-isteri Rasul saw. Kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada isteri-isteri dan keluarga Rasulullah  saw. dengan syarat jika mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya dan beramal saleh. Balasannya, maka mereka dapat pahala dua kali lipat dan masuk surga bersama Rasul saw. Kedudukan seperti ini tidak akan didapati oleh wanita-wanita muslimah lain, namun dengan syarat jika mereka bertakwa pada Allah. Mereka harus berkata tegas agar tidak bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya penyakit dan harus berkata dengan perkataan yang baik. Mereka harus menetap di rumah, tidak boleh berhias seperti wanita-wanita jahiliyah, menegakkan salat, membayar zakat, taat pada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah cara Allah menghapus dosa Ahlul Bait (keluarga Rasul saw.) dan menjaga kesuciannya. Mereka harus mengingat nikmat Allah yang amat  besar pada mereka dimana di rumah mereka Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hikmah (Sunnah Rasul saw.) Sungguh Allah itu Mahalembut dan Mahateliti.

Adapun ayat 35 menjelaskan 10 sifat yang harus dimiliki oleh setiap umat Nabi Muhammad saw., yang sudah mengucap dua kalimat syahadat (laa ilaaha illahllah, Muhammad Rasulullah), baik lelaki maupun perempuan. Ke 10 sifat tersebut ialah, Islam (tunduk dan patuh pada semua ajaran Islam), Iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhirat, qada (keputusan) baik dan buruk-Nya, jujur, sabar, khusyuk, bersedekah, puasa, menjaga kemaluan dan berzikir kepada Allah dengan banyak. Bila 10 sifat ini diterapkan dalam diri muslim dan muslimah, maka Allah menjanjikan kepada mereka  ampunan dan pahala yang besar, yakni surga.

 

Tafsir Ibnu Katsir

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Amaliyah
Logo