Hari ke-326: Tadabbur Surah At-Tahrim Ayat 1-7

Hari ke-326: Tadabbur Surah At-Tahrim Ayat 1-7

Ayat 1 – 5 dari surah At-Tahrim ini menjelaskan sebagian lika-liku rumah tangga Rasul Saw. agar dapat kita jadikan pelajaran. Di antaranya:

  1. Sebagai manusia, rumah tangga Rasul Saw.  tidak luput dari persoalan, khususnya terkait dengan para istrinya. Allah memberikan bimbingan  langsung kepada Beliau dalam mencarikan solusi yang terbaik.
  2. Allah menegur Rasul Saw. agar tidak mengharamkan apa yang dihalalkan dengan tujuan menyenangkan hati para istrinya. Allah membatalkan sumpah yang dilakukan Rasul Saw. dalam  mencari kesenangan hati para istrinya.
  3. Allah mengingatkan para istri Rasulullah  agar tidak mengganggu privasi dan kebiasaan  Beliau yang dibolehkan Allah. Jika mereka tidak bertobat, Allah akan mengganti istri-istri Rasul  Saw. dengan wanita-wanita yang lebih baik dari  mereka yang memiliki sifat Muslimah, Mukminah, taat, bertobat, ahli ibadah, berpuasa, baik janda maupun perawan.

Ayat 6 menjelaskan bahwa program utama pemimpin keluarga Mukmin ialah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka di mana kayu bakarnya manusia dan batu,  dijaga oleh para malaikat yang kasar dan keras serta tidak pernah menolak apa saja yang diperintahkan Allah.

Sedangkan ayat 7 menjelaskan bahwa kaum kafir di akhirat nanti tidak dapat berargumentasi dengan benar. Mereka akan diberikan balasan setimpal dengan dosa yang mereka lakukan.

Tafsir Ibnu Katsir

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Amaliyah
Logo